Via organisatieadvies, training en team coaching…

  • verkennen we samen de kernoorzaken van het probleem

  • versterken we de teams
  • en veranderen we de patronen in het systeem die het plezier, de effectiviteit of een gezond werkklimaat in de weg staan.

Verkennen

We verkennen samen de huidige situatie:

  • Wat is de situatie nu?
  • Waar schuurt het?

  • Is er sprake van druk en/of stress en waar wordt deze door gevoed?

  • Welke complexe vraagstukken spelen er nu en hoe gaan jullie hiermee om?

Doel is het vinden van de kernoorzaken om van daaruit tot een plan te komen hoe het werk leuker, effectiever en mentaal gezonder kan.

Versterken

Om samen stappen vooruit te zetten is het belangrijk dat alle betrokkenen (medewerkers en leidinggevenden) de tools krijgen om echt tot verandering te komen.
Dit vraagt een o.a. een proactieve houding, een heldere richting, focus en de durf om met elkaar keuzes te maken. Op deze manier versterken we teams én management.

Veranderen

Wil je blijvende verandering? Stop met pleisters plakken en verander het systeem. Durf een laag dieper te gaan en laat ook de organisatie in de spiegel kijken:

  • welke patronen zijn er ontstaan die ons niet meer dienen?

  • welke kernoorzaken raken het hele systeem en moeten we bij de kern aanpakken?