Angst is een emotie die we als mens niet voor niets hebben. Het waarschuwt ons voor gevaar en dat is in sommige gevallen nog steeds heel belangrijk. Er is echter ook angst voor de toekomst – iets wat we denken te kunnen voorspellen, maar dat er helemaal niet is. Als de angst voor wat er kan gebeuren overheerst, dan kan dat je tegenhouden om stappen te zetten die essentieel zijn voor een verandering die je voor ogen hebt. Gelukkig is er een methode om met die angst om te gaan. Laat je angst je ontwikkeling niet in de weg staan!

Hoe reëel is jouw angst?
De methode om om te gaan met jouw angst, is ontwikkeld door Tim Ferris en wordt ‘fear setting’ genoemd. Volgens hem is het goed om eerst helder te krijgen hoe reëel jouw angst is. Soms maak je iets in je hoofd groter dan het werkelijk is. Het helpt dan om die specifieke angst af te gaan pellen. Dit kan in 3 stappen:

1. Definieer je angst. Waar ben je precies bang voor? Maak dit zo concreet mogelijk. Hoe ziet dat beeld eruit? Wat is het ergste wat volgens jou kan gebeuren?
2. Hoe kun je dit doemscenario voorkomen? Als je helder hebt hoe jouw doemscenario eruit ziet, ga dan na wat je kunt doen om dit te voorkomen. Soms kunnen kleine stappen al voor grote positieve veranderingen in dit beeld zorgen.
3. Hoe repareer je de schade? Als het doemscenario zich inderdaad voltrekt, hoe kun je de schade die dit met zich meebrengt, repareren? Misschien kom je tot de conclusie dat de schade best meevalt.

Hoe ziet succes eruit?
Als je jouw angstbeeld hebt verduidelijkt, is het goed om de boel eens om te draaien. Wat als jouw gewilde verandering wel lukt? Hoe ziet dat succes eruit? Wat levert succes jou op, zelfs als dat succes maar een deel is van wat je voor ogen had? En welk succes brengt alleen de poging ertoe al met zich mee? Zo kan de poging alleen al iets bijdragen aan jouw eigenwaarde of ontwikkeling.

Wat als je het niet doet?
De laatste stap is om voor jezelf in kaart te brengen, wat de consequenties zijn als je die stap, waar je zo bang voor bent, niet zet. Hoe ziet alles er dan uit na 6 maanden, een jaar of 3 jaar tijd? Weegt dit nog op tegen jouw gecreëerde doemscenario?

Doe deze oefening en je ontdekt dat angst ook een slechte raadgever kan zijn. En bedenk: wie verandering wil, moet nu eenmaal uit zijn comfortzone!