Hoe stap je met je team uit de waan van de dag en kom je tot meer en beter resultaat? Hoe krijg je meer grip op wat je (samen) wilt bereiken? Hoe maak je werken weer leuk, blijf je gemotiveerd en vind je flow?

Tijdens dit programma ontdek je – als team – wat de kernoorzaken zijn van de frictie of druk die jullie ervaren, krijg je handvatten om hier proactief mee aan de slag te gaan en kom je samen tot een plan om tot een echte verandering te komen.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit een intake, 3 leersessies van 3 tot 3,5 uur, 2 intervisies van 1 uur en een afsluiting van 2 uur.

Intake
Op locatie of online
De intake is het eerste moment dat de trainer en de groep elkaar ontmoeten. Tijdens de intake doen we een korte voorstelronde en inventariseren we de eerste leerbehoeften van de deelnemers. Wat willen zij bereiken, wat zijn hun verwachtingen en hoe kan het programma hieraan bijdragen? Deze eerste bevindingen worden direct meegenomen en toegepast in de rest van het programma.

Leersessie 1
Op locatie
In deze sessie duiken we direct de diepte in: hoe werken jullie persoonlijk, als team en als organisatie? Waar zit de frictie, stress of druk, waardoor jullie niet het effect en het plezier ervaren, die jullie zouden willen? Waar willen jullie groeien of meer impact maken? Daarnaast krijgen jullie de eerste handvatten om meer overzicht en inzicht te vinden in alle taken die er op jullie af komen.

Tijdens deze sessie worden jullie aan elkaar gekoppeld om ook tussen de sessies door elkaar te motiveren en van elkaar te leren.

Intervisiemoment 1
Online
Tijdens dit intervisiemoment:

 • kijken we hoe het met iedereen gaat
 • zoomen we samen in op dilemma’s
 • kun je vragen stellen

Leersessie 2
Op locatie
In deze 2e sessie pakken we terug op een aantal kernproblemen, die we in sessie 1 benoemd hebben. Daarnaast leren jullie hoe je proactief tot verandering of verbetering kunt komen, hoe je slimmer doelen stelt en wat er voor nodig is om deze doelen ook werkelijk waar te maken. Ook krijg je meer handvatten om de waan van de dag te lijf te gaan.

Intervisiemoment 2
Online
Tijdens dit intervisiemoment:

 • kijken we hoe het met iedereen gaat
 • zoomen we samen in op dilemma’s
 • kun je vragen stellen

Leersessie 3
Op locatie
In de 3e sessie verplaatsen we de focus iets meer naar jou als persoon: wat zijn jouw kernwaarden en talenten en hoe maak je daar binnen jullie team beter gebruik van? Daarnaast verdiepen we nog verder op jullie eerder genoemde kernproblemen en maken we de eerste stappen naar een plan tot verbetering.

Terugkomdag en afsluiting
Op locatie
Een maand na de laatste sessie komen we bij elkaar terug. Hierin kijken we samen terug:

 • Wat heb je geleerd? Hoe heb je dit toegepast?
 • Wat willen jullie als team veranderen of verbeteren en hoe gaan jullie daarmee verder?

Daarnaast evalueren we de leergang.

Ondersteuning tijdens de leergang

Tijdens de volledige leergang krijg je toegang tot de app awareyess. Via deze app houd je al je eigen doelen, reflectie en opdrachten bij. Deze opdrachten krijg je voor de 1e sessie en tussen de sessies door, waardoor je alert blijft en je je niet opnieuw verliest in de waan van de dag. Zo blijft het geleerde beter hangen.
Daarnaast mag je, gedurende het hele programma, vragen stellen aan de trainer.

In dit programma:
 • Krijg je inzicht in de kernoorzaken van ervaren frictie of druk

 • Versterken we het team én de medewerker zelf

 • Zetten we de eerste stappen naar duurzame verandering

Duur en kosten leergang

De 3 leersessies en de afsluiting worden op een door jullie gekozen locatie gegeven, de intervisies tussendoor zijn online. Elke leersessie duurt 3 tot 3,5 uur inclusief pauze.

De leersessies zijn interactief en er is ruimte voor vragen. Tussen de leersessies zit een periode 4 weken met tussendoor een intervisiemoment van een uur. Dat komt uit op een trajectduur van ongeveer 3 maanden.

De kosten voor de volledige leergang zijn 7.995 euro per groep (6-8 deelnemers) ex btw.

Dit is (per groep) inclusief:

 • voorbereiding,
 • intake,
 • 3 leersessies van een dagdeel (inhoud deels aangepast aan de groep),
 • 2 online intervisies,
 • 1 afsluiting van 2 uur
 • vragen tussendoor,
 • eindevaluatie
 • en de persoonlijke leeromgeving in de app awareyess.

Prijs is exclusief reis- en eventuele locatiekosten. Reiskosten zijn 0,40 euro per kilometer vanaf Delft.