Hoe stap je uit de waan van de dag en kom je tot meer en beter resultaat? Hoe zorg je dat je niet meer dagelijks chaos ervaart, maar grip krijgt op jouw eigen doelen? En, misschien nog belangrijker: hoe maak je werken weer leuk, blijf je gemotiveerd en vind je jouw flow?

In dit programma krijg je de handvatten en de kennis om met je werk én met jezelf aan de slag te gaan. Door interactieve leersessies, intervisie, opdrachten en de mogelijkheid om samen met anderen tot verandering te komen.

Deel 1: Van chaos naar grip

Bergen e-mails, een volle agenda en ad hoc telefoontjes die de laatste gaatjes van je dag vullen. Er
ligt te veel werk en het komt van alle kanten. Werk waar je niet op gerekend hebt.

In deze eerste sessie leer je hoe je:

 •  grip krijgt op de vele taken en informatie die dagelijks op je af komen;
 •  inzicht krijgt in wat er nu eigenlijk van je gevraagd wordt;
 •  overzicht krijgt om de juiste keuzes te kunnen maken.

Deelnemers worden tijdens deze sessie aan elkaar gekoppeld om ook tussen de sessies door elkaar te motiveren en van elkaar te leren.

Deel 2: Van grip naar focus

Je hebt meer overzicht van en inzicht in je werk. Maar hoe breng je nu focus aan en richt je je op (de afronding van) je belangrijkste taken?

In deze sessie leer je hoe je:

 •  zelf het stuur pakt, zodat je grip krijgt op je eigen plan;
 • helder hebt wat je doelen zijn;
 •  weet wat echt belangrijk is en daar ruimte voor maakt;
 •  meer aandacht hebt voor een betere werk-privé balans.

Deel 3: Van focus naar flow

Je hebt grip op je werk en focus aangebracht. Nu gaan we op zoek naar jouw flow. Wat heb jij nodig om lekker in je werkvel te zitten?

In deze sessie leer je:

 •  wat jou energie geeft en kost;
 •  hoe je inzicht krijgt in je eigen kernwaarden en waarom dat belangrijk is;
 •  wat flow is en wat er voor nodig is om die staat te bereiken.

Daarnaast kent de leergang 2 intervisiemomenten en 1 afsluiting

De 2 intervisiemomenten (ieder 1 uur) vinden respectievelijk plaats twee weken na leersessie 1 en twee weken na leersessie 2.

Een maand na deel 3 vind er een terugkommoment plaats en sluiten we de leergang af (1,5 uur).

Ondersteuning tijdens de leergang

Tijdens de volledige leergang krijg je toegang tot de app awareyess. Via deze app houd je al je eigen doelen, reflectie en opdrachten bij. Deze opdrachten krijg je voor de 1e sessie en tussen de sessies door, waardoor je alert blijft en je je niet opnieuw verliest in de waan van de dag. Zo blijft het geleerde
beter hangen.

Daarnaast mag je, gedurende het hele programma, vragen stellen aan de trainer.

Inhoud programma:

Het programma bestaat uit 3 leersessies van 3 uur:

 • Deel 1: Van chaos naar grip
 • Deel 2: Van grip naar focus
 • Deel 3: Van focus naar flow

Duur programma:

De 3 leersessies worden het liefst op locatie gegeven, maar kunnen ook online, de intervisie en afsluiting zijn online. Elke leersessie duurt 3 uur inclusief pauze. De leersessies zijn interactief en er is ruimte voor vragen. Tussen de leersessies zit een periode 4 weken met tussendoor een intervisiemoment van een uur. Dat komt uit op een trajectduur van 3 maanden.

Alle deelnemers krijgen toegang tot de app awareyess, waarin ze tijdens de sessies en tussen de sessies door opdrachten krijgen en hun volledige reis kunnen bijhouden.

De kosten voor de volledige leergang zijn 995 euro per deelnemer ex btw.

Dit is inclusief voorbereiding, opdrachten en het gebruik van de app awareyess, maar exclusief eventuele reis- en locatiekosten.